Въпрос: Как патриотизмът допринася за израстването на отделната душа?

Шри Чинмой: Когато една душа влезе в човешко тяло, обикновено тя е обгърната от невежеството на света. Тя е принудена в продължение на няколко прераждания да остане неразпозната от витала – емоционалния, по-нисшия или агресивния витал, дори от динамичния витал. Но ако човек покаже значителен интерес към патриотизма или се стреми като патриот, тогава в себе си той открива посланието за себе-разширяването. Той осъзнава, че той не просто принадлежи на семейството си или приятелите и съседите си, а на цялата страна. И от тук той след време ще осъзнае, че принадлежи не само на страната си, но и на света, на обширната вселена.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.