Въпрос: Когато даваме израз на патриотизма, как все пак можем да изясним на хората, че чувстваме, че има нещо по-висше и по-ярко, към което трябва да се стремят?

Шри Чинмой: Можете да изясните на хората, че съществува нещо по-висше, безкрайно по-висше, и нещо по-светло, безкрайно по-светло от патриотизма, когато следвате същото това нещо: духовност. Ако се занимавате с духовност, собственото ви лице ще излъчва светлина. Ще има аура около вас и хората, които са в патриотичния живот, ще ви попитат относно живота, който водите. Спонтанно те ще бъдат вдъхновени от блясъка на вашето същество. И тогава ще имате достатъчно възможност да им кажете външно, че патриотизмът е без съмнение високо стъпало в еволюционната стълбица, но че съществуват стъпала, които са безкрайно по-висши. Но човек трябва да се изкачи от по-ниските стъпала към по-високите. Той не може изведнъж да скочи на най-високото стъпало на еволюционната стълба. Това е невъзможно.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.