184.

Моето сърце
сочи на ума ми
верния път.
Преводи на тази страница: Slovak
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lrl 184
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.