185.

Моят Господ сочи на ума
и сърцето ми
Своя Път:
„Елате, деца Мои,
елате в Дома на Сърцето Ми.“.
Преводи на тази страница: Slovak
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lrl 185
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.