Гуру

Има само един Гуру и Неговото име е Всевишен. Човешкият Гуру е вратата; божественият Гуру е Престолът. Може да стигнете до самата врата, но докато не седнете на Престола, няма да сте удовлетворени. Ако почукате на вратата, то божественият Гуру, който е Всевишният, ще дойде да отвори вратата и ще ви отведе при Своя Престол. Но първо трябва да почукате на вратата. Ако не почукате, божественият Гуру няма да чуе. С помощта на човешкия Гуру можете да стигнете до божествения Гуру.

Ученикът, който чувства, че Гуру ще направи всичко за него, който чувства, че Гуру го обича повече, отколкото той обича себе си, и е загрижен за него повече от него самия – този ученик е наистина мъдър. Той ще осъзнае Бог много по-скоро от ученика, който смята, че Гуру взима и дава. Някои ученици мислят, че ако дадат на Гуру пет долара, той ще им даде поне толкова в замяна, ако дадат малко стремеж, Учителят ще им даде малко осъзнаване – за тях е винаги взимане и даване. Истинският ученик обаче чувства, че независимо дали дава нещо, или не, Учителят ще му даде всичко. Ученикът, който има такова усещане, ще е най-скъп за сърцето на Учителя.

Преводи на тази страница: Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ltl 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.