Освобождение

Когато освобождението е постигнато в цялото същество, първо сърцето вкусва Блаженството, след това умът, после виталът и накрая физическото тяло. Освобождението означава нашето съзнателно завръщане в морето от Мир и Блаженство. Самото освобождение е блаженство. В освобождението ние чувстваме, че животът е постоянно осъзнаване и проявление на Блаженството на Безкрая.
Преводи на тази страница: Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ltl 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.