Светлина

Самото предназначение на духовната светлина е да озарява и преобразява мрака в нас. Духовната светлина, вътрешната светлина, озарява нашите застарели несъвършенства и закрепостяване.

Външната светлина е знание, вътрешната светлина е осъзнаване. С външната си светлина ние искаме да вървим към Бог. С вътрешната си светлина ние виждаме и чувстваме, че не е нужно да вървим към Бог, защото вече сме в Бог и Бог е вече в нас – виждаме и чувстваме, че Бог е нашата най-висша и най-просветлена част. С външната си светлина ние чувстваме, че Бог е Цел, която трябва да реализираме. С вътрешната си светлина усещаме, че Бог не само ни принадлежи, че Той е същността и тъканта на нашата собствена действителност.

Без светлина не можем да постигнем нищо в духовния живот. Със светлина всичко може да се постигне. В светлината всичко е вече постигнато.

Преводи на тази страница: Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ltl 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.