Предаване

В духовния живот, когато се предаваме, ние съзнателно подчиняваме нисшето си съществуване на нашето висше битие. Предаваме нисшия си живот, защото чувстваме, че висшата ни част наистина е всецяло наша. Истинското предаване означава ограниченото да приеме съзнателно волята и прозрението на Безкрайността.

Ние трябва да се предадем само на Единствения, в когото имаме пълна вяра. Няма да се предадем на мислите, волята, заповедите или исканията на другите, дори те да са по-възрастни или висшестоящи. Не! Ще се предадем само на Него, в когото имаме пълна вяра, на Реалността, на Вътрешния Водач, където ще получим истинското си осъществяване.

Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ltl 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.