15. Водачество

Такто Абсолютен на моята Божественост,
кажи ми разликата
между моето водачество и
Твоето Водачество.

"Сине Мой,
твоето водачество е боен кораб,
който се предава на морето на твоето невежество
дълго преди да започне твоята житейска битка.
Моето Водачество гладува от незапомнени времена,
защото ти не си пожелал да хапнеш с Мен
на трансценденталната Висота на Моя Безкрай".
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mcr 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.