32. Предаване

Когато предавам привързаната си към земното мисъл
на Божията всемогъща Воля,
екстазът на свободната в Небесата Воля
се нуждае от мен, приема ме и ме цени
като неин собствен.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mcr 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.