7. Наслада

Разликата между Насладата и Бог е тази:
Когато злоупотребявам с Насладата,
аз се връщам към животинското си царство.
Когато злоупотребявам с Бог,
Бог все още ми позволява да живея
с човешкото си семейство.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mcr 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.