8. Посветеност

Сутрин се нуждая от посветеност,
за да видя лицето на моя Вътрешен Водач.

На обяд се нуждая от посветеност,
за да видя усмивката
на Върховния Любим в мен.

През нощта се нуждая от посветеност,
за да се превърна в цялостното
и пълно Проявление
на моя Възлюбен Всевишен.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mcr 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.