9. Динамизъм

Динамизмът е Божието разширяване
на моя божествен витал.

Динамизмът е Божията съзнателност
на моето пробудено тяло.

Динамизмът е Божието пътуване
на моята лодка-мечта.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mcr 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.