Въпрос: Роден съм със способност да предсказвам, но усещам, че напоследък ставам все по-слаб. Какво да направя?

Шри Чинмой: Ако случаят е такъв, трябва да отидеш при духовен Учител, на когото вярваш безрезервно. Той ще може да ти каже къде си сбъркал. Аз виждам окултно, че виденията, които получаваш, не винаги идват от сферата на истината. Има объркване. Твоите преживявания са от виталния свят и ти трябва да излезеш от него. Трябва да останеш в самото съзнание на истината. Само тогава ще получиш вътрешна сила и няма да се чувстваш по-слаб ден с всеки изминал ден. За съжаление, тук лекарите няма да могат да ти помогнат. Това е вътрешен проблем, психически проблем, и трябва да отидеш при истински духовен Учител.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.