Въпрос: Как може човек да развие вътрешна сила?

Шри Чинмой: Човек развива вътрешна сила, като става едно с волята на душата. Душата е представител на Най-Висшето, на Абсолютния Всевишен. Ако някой иска да постигне вътрешна сила и да я развие, тогава трябва да се концентрира върху вътрешното същество, върху душата. Когато на външен план човек стане извънредно съзнателен за действията на душата, тогава той наистина ще осъзнае и вътрешната сила. Душата има не само голяма вътрешна сила, тя притежава безгранична сила.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.