Част II — Светът на душите

Въпрос: Душите на неживите предмети извличат ли полза от това, че са около духовен Учител?

Шри Чинмой: Тази къща, в която сега живея, някога е била обитавана от духове. Наистина. Казаха ни, че свещеникът, който живеел тук, прогонвал много от тях. Когато пристигнах тук, душата на тази къща и душата на предишния ми апартамент хубаво се сбиха. Душата на апартамента бе по-развита. Имах си много работа и с двете. Но колко могат да възприемат тези души? Аз използвам този стол осем часа на ден, докато с вас не разговарям и осем минути за осем месеца. Но този стол няма да може да създаде връзката, която вие съзнателно установявате с мен благодарение на своя стремеж и вътрешен плач. Поради своята съзнателна и постоянна медитация вие ще постигнете много по-бърз напредък от този стол, въпреки че седя на него по осем часа на ден. Той не приема от мен съзнателно, а само несъзнателно. Столът е в моята аура, в моята вибрация, и той несъзнателно приема според своите много ограничени възможности. От друга страна, понякога аз съзнателно давам по нещо. То е просто като една допълнителна Милост. Понеже аз докосвам душата, и заради вибрациите, които получава от мен, тя ще прогресира значително според собственото си ниво. Ако тук имаше окултист, той щеше да каже, че моята аура е божествена. Аурата ми е много мощна, тя достига много надалеч. Затова където и да отиде моята аура, там незабавно започва еволюция.

Но идва време, когато душата на стола става развита. Това е като с децата в детската градина. На едно дете може да му трябва една година, за да се подготви за училище, на друго – две. Това време е определено от Бог, от Всевишния. Човешките същества напредват съзнателно, а също и несъзнателно. Но ако го правим съзнателно, тогава напредъкът ни е много бърз. Когато става дума за стола, развитието е много, много бавно. В живота на минералите, растенията и животните напредъкът е много бавен, защото при тях няма никакво съзнателно усилие. Когато правим нещо несъзнателно, получаваме резултат. Но ако се опитаме съзнателно, тогава можем да постигнем резултата бързо.

Детето плаче за нещо. Ако сте доволни от него, ще му дадете каквото иска. Ако детето знае как да ви задоволи, то ще го прави всяка минута, всяка секунда. Тук също, ако във всеки момент ние съзнателно се молим и медитираме, тогава ще можем да правим чудеса с живота си. Ще можем да останем чисти, божествени, ще можем да останем умиротворени и блажени. Но ако правим всичко несъзнателно, то днес ще сме изпълнени с мир, а утре не.

Следователно столът, скалата, камъкът напредват несъзнателно. Те зависят от една по-висша Сила. Човешките същества също зависят от едно по-висше Същество, но правят и съзнателно усилие, за да получат Милост отгоре. Дори и в случая със стола идва време, когато неговата душа еволюира в друг живот.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.