Въпрос: Ако човек е в добро съзнание, може ли да ви види, когато сте приели формата на друго човешко същество?

Шри Чинмой: Ако сте в наистина високо съзнание, ще можете да ме видите. Ако не сте в такова съзнание, може и да не ме видите. Трябва да се изкачите до определено ниво.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.