Въпрос: Можете ли да прикриете силата си, когато изпращате вашата еманация, за да не разбере човекът, че сте вие?

Шри Чинмой: Естествено, това и правя. Еманациите го правят много, много пъти. Нощем, когато съм зает с други неща, еманациите ми могат да вършат това. Но ако искат да се покажат, способни са да го направят. Понякога аз от състрадание пожелавам да покажа еманацията си на учениците. Тези еманации биха могли да се появят с продълговато или с кръгло лице. Веднъж преди пет години отидох при една ученичка и нарочно промених фигурата си в много високо същество. Тя каза, че съм изглеждал материален и била стопроцентово сигурна, че това съм аз. Бе ме видяла в друга форма, но ме позна и бе права.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.