Въпрос: Как мога да виждам по-висшата Същност или Бог в цялото човечество?

Шри Чинмой: Стремете се, само се стремете. Това е отговорът. Душата и Целта вървят заедно. Стремежът е причината да сте тук. Дошли сте, за да се стремите, да се молите и да медитирате.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.