Въпрос: В индийските книги се казва, че при всеки световен цикъл творението напълно се разрушава. Това мит ли е, или е истина?

Шри Чинмой: Мит е. Светът не може да бъде напълно унищожен. Нашата представа за света е като за някакво определено парче земя. Но светът не е място, той е ниво на съзнание. И тук никога не може да настъпи пълно унищожение. Можем да кажем, че според човешките ни представи светът е унищожен. Но това не може да стане напълно, защото Бог постоянно променя и увеличава всичко в космоса. Той надминава и нараства, така че как може нещо да бъде унищожено?

На физическо ниво една голяма част може да бъде унищожена. Но пълно унищожение не може да се случи, защото светът е творение на Бог. Понякога, при преобразяването на мрака, щом вече не виждаме някогашния мрак, ние имаме усещането за унищожение. Но това не е унищожение, а преобразяване. Ние чувстваме разрушение, когато престанем да виждаме нещо, което сме виждали преди. Но същото това нещо може да е приело друга форма, различен аспект на живота. Не можем да кажем, че това е унищожение, Бог само е приел нова форма.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.