Въпрос: Чудесата имат ли някаква стойност?

Шри Чинмой: Най-великото чудо е да останете в божествено съзнание за още една секунда. Ако можете да останете една секунда повече в божествено съзнание, това е върховното чудо на земята. Чудесата няма да ви помогнат да постигнете осъзнаването на Бог. В никакъв случай. Всъщност чудесата могат да създадат всевъзможни проблеми.

Имало някога един Учител с окултна сила, която привличала много ученици, но Бог му наредил да престане да я използва. Той започнал да казва на учениците си, че е изгубил всичката си сила, за да го напуснат търсачите на чудеса. После започнал истински духовен живот. Истинското чудо е да останете в най-висше съзнание. Не чудесата, които Христос е сторил, са накарали света да благоговее пред него, а безкрайното Състрадание и Любов, които той вечно въплъщава.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.