Въпрос: Какво е невежеството?

Шри Чинмой: За невежеството можем да дадем определение в едно кратко изречение: ограничено съзнание. А когато навлезем в неограниченото съзнание, невежеството изчезва.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.