Въпрос : Обречени ли сме на невежество?

Шри Чинмой: Не, не сме. Когато душата ни влиза във физическия свят, невежеството прониква отвън. Когато живеем в душата, невежеството не съществува, но когато сме във физическото тяло, в ума, невежеството ни кара да усещаме неговото присъствие. После идва време, когато можете да изведете напред светлината на душата и да започнете да трансформирате физическия ум. Тогава невежеството ще ви напусне.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.