Въпрос: Бихте ли обяснили как проникват в нас тъмните сили, как в определени моменти от живота се отваряме за тях, особено когато сме готови да направим голяма духовна крачка?

Шри Чинмой: Тъмните сили проникват в нас през различни отвори. Един такъв голям отвор е съмнението. Има и други: депресия, страх, гняв. Ние приличаме на сграда и през тези отвори тъмните сили навлизат в нас. Когато трябва да вземете важно решение в духовния си живот, тъмните сили ви атакуват най-ожесточено. Те знаят, че ако имате успех в духовния живот, вие ще навлезете в морето от вечна радост и постоянно ще сте благословени със Съзнанието на Бог. Вие ще танцувате в това Съзнание, ще сте напълно освободени от робството, невежеството и смъртта. Докато спите, докато сте слаби, никой не ви безпокои. Но в момента, в който се утвърдите и покажете, че сте нещо, че искате да направите нещо за света, всички удари ще се стоварят върху главата ви. Вие плачете за създаването на нова хармония, за едно ново божествено удовлетворение на земята, и това е моментът, в който враждебните сили атакуват. Ако успеете, във вас и в цялото човечество изгрява един нов свят. Затова в този момент враждебните сили искат да ви спрат, да ви попречат да постъпите правилно.

Милиони, милиарди хора по света не се стремят. Те водят напълно обикновен живот. Но ти си дарен с възможността да плачеш за Бог. Ако се опиташ, или ще успееш, или ще се провалиш. Но ако със своя душевен стремеж положиш искрено усилие, ти непременно ще успееш. Твоят успех означава безгранична реализация, безкрайно богатство. Следователно защо твоят враг – тъмнината - ще ти позволи да станеш най-богатият човек на земята? Ако останеш беден просяк, той няма да те безпокои. Но ако искаш да си най-богатият крал във вътрешния свят, тогава той ще се бори с теб. В такъв момент тъмнината става по-бдителна и съзнателно се опитва да ти попречи да осъзнаеш и да постигнеш най-висшата и най-дълбока Истина.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.