Въпрос: Животът ни не е ли управляван от тъмните сексуални сили на подсъзнанието?

Шри Чинмой: Свръхсъзнанието притежава пряка мъдрост и ясна истина. Немислимо е да принизяваме всичко до така нареченият сексуален подтик. Когато навлезем в духовния живот със стремеж, ние виждаме, че внасяме в нашето същество светлината на съзнанието. После ще гледаме на всичко по различен начин. Тогава със светлината на душата съзнателно ще се справяме с житейските събития, вместо те да се превръщат в проблеми, които непрекъснато трябва да разрешаваме.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.