Част V — Смърт и небесен живот

Въпрос: Защо хората умират, когато дойде часът им?

Шри Чинмой: Човек излита като птица от клетката, когато тя се счупи. Ако тялото изобщо не напредва или ако не е готово да проявява светлината на душата, тогава тя го напуска. От друга страна, понякога враждебните, небожествени сили счупват и смачкват клетката като непослушни момчета. Естествено, щом клетката е строшена, птицата излита. На земята има много враждебни сили и те могат да нападнат тялото и да го унищожат преждевременно. Тогава, разбира се, душата ще се върне в света на душите. Птицата ще полети обратно към родния си край. И в подходящия момент тя пак ще слезе с ново тяло, с нова надежда, нов стремеж и нова решимост.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ med 48
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.