82.

Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!
Аз трябва винаги да оставам
в храма на сърцето си,
за да стана
Твой
върховно избран инструмент.
Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Ukrainian , Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mht 82
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.