12

Ти каза на Бог
да ти съобщи,
когато е в нужда.
Но не виждаш ли,
че горкият Бог винаги
отчаяно се нуждае
от твоето себепредлагане?
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mih 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.