25.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое, Аз поставям
животинското в теб
пред Моето Око,
човешкото в теб
в Моето Сърце,
Божественото в теб
в Нозете Си“.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech , Ukrainian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mip 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.