36.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ме пита дали искрено се интересувам
от Неговото проявление на земята.
Ако е така, Той ще ме благослови
с двупосочен път
към моята Цел.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech , Ukrainian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mip 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.