77.

В мига,
в който удовлетворя Бог
по Неговия собствен Начин,
Той ми казва:
„Дете Мое,
Аз вдишвам
сълзите на живота ти.
Ти вдишвай
Усмивките на Моето Сърце“.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech , Ukrainian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mip 77
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.