11.

Учителю, Учителю, през годините
съм ти давал толкова много неща.
Ти сякаш не изпитваш
никаква благодарност към мен.
Учителю, този път имам за теб
два много специални подаръка.
Сигурен съм, че ще им се зарадваш.

„Дете мое, кажи ми, кажи ми.
Изгарям от нетърпение.“

Учителю, този път ще ти дам
моето благодарно сърце
и бликащата красота на моя предаден живот.
Шри Чинмой, Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mm 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.