12.

Учителю, Учителю, кажи ми, моля те,
как така ме обичаш повече, отколкото аз теб?

„Дете мое,
сърцето ти се нуждае от поправка.
Остави ми го само за час.
Аз ще направя, каквото трябва.“
Шри Чинмой, Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mm 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.