19.

Безсмъртният Девиз
на осъзналата Бог Душа:
Утрешната Зора никога не настъпва.
Вчерашната Нощ никога не свършва.
Шри Чинмой, Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mm 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.