18.

Тишината на вътрешния свят
казва на осъзналата Бог Душа:
„Събуди се!
Не се бави!
Побързай!
Тичай нагоре-надолу,
служейки на Бог
в сърцето на човечеството“.

Звукът на външния свят
казва на осъзналата Бог Душа:
„Млъкни!
Млъкни!
Не стой тук!
Събирай си багажа!
Отиди другаде!
Не тук! Не тук!“
Шри Чинмой, Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mm 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.