21.

Осъзналата Бог Душа
плува в морето
от Сълзи на Божественото
и се дави в океана
от навъсени погледи на човечеството.
Шри Чинмой, Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mm 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.