23.

Божественото
насърчава осъзналата Бог Душа
в Нейния Глад за Проява на Бог
с гръмовни аплодисменти.

Човечеството
обезсърчава осъзналата Бог Душа
в Нейния Глад за Проява на Бог
с жестоки плесници.
Шри Чинмой, Моят Учител, Шри Чинмой Център, 2001
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mm 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.