15.

Какво искаш?

Искам съвършенство.

Медитирай върху дъха, който навлиза в теб от Небесата.

Медитирай върху дъха, който се завръща в Небесата от теб.

Шри Чинмой, Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Georgian , Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , German , Spanish
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mo 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.