74.

Какво искаш?

Искам наслада.

Медитирай върху усмивката на дъгата.

Медитирай върху усмихващо се дете, което дава цвете на майка си.

Шри Чинмой, Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Georgian , Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , German , Spanish
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mo 74
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.