75.

Какво искаш?

Искам блаженство.

Медитирай върху разговора между ослепителното слънце и успокояващата луна.

Медитирай върху благославящите нашепвания на твоята душа.

Шри Чинмой, Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Преводи на тази страница: Georgian , Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , German , Spanish
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mo 75
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.