2417

„Дете Мое, Мое сладко дете, Мое божествено дете, ти мислиш, че си просяк, който всеки миг трябва да Ме умолява да дам на ума ти способността да бъде свободен от съмнения, тревоги, грижи и несъвършенства. Казвам ти във върховна тайна, че Аз също съм просяк – от теб Аз постоянно искам дъха на твоето сърце-чистота.“


MPC

Преводи на тази страница: Russian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mpc 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.