50

Моят стремеж ми помага да виждам Лицето на вдъхновяващия Бог. Моето предаване ми помага да чувствам Сърцето на вдъхновения Бог.
Преводи на тази страница: Russian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mpc 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.