51

Стръкчето-вяра на моето сърце носи радост на Бог Прозрението. Дървото-благодарност на моя живот осъществява Бог Съвършенството.
Преводи на тази страница: Russian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mpc 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.