4.

Мой Господи,
как може човечеството
да спре да обявява войни?

„Лесно е, дете Мое.
Нека човечеството
просто не мисли за война,
точно както не мисли за Мен.”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.