5.

Мой Господи,
след като създаде света,
помислял ли си някога за война?

„Дете Мое,
имам да мисля
за безкрайно по-хубави неща:
любов, единство и мир.”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.