3.

Мой Господи,
всеки знае какво е война
и какво е мир.
Може ли да науча от Теб
къде е разликата?

„Дете Мое,
Войната е разкъсваща света загадка
на ума.
Мирът е просветляващ света отговор
на сърцето.”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.