6.

Мой Господи,
къде отиват подпалвачите на войни,
когато умрат?

„Дете Мое,
Аз ги изпращам там,
където никога не съм бил
и никога няма да отида,
никога!”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.