2.

Мой Господи,
каква е разликата
между самоубийството и войната?

„Дете Мое,
самоубийство извършваш,
когато си невъобразимо глупав.
Война обявяваш,
когато си несъмнено
най-големият грешник.”
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mpw 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.