35.

Откритието
на моето
    индийско сърце:
няма ли индийски лотос,
няма и индийска богиня .
Преводи на тази страница: Italian , Slovak
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrr 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.