19.

Когато заживея в материята,
аз веднага се превръщам
в собственото си опело и погребение.
Когато заживея в Духа,
аз веднага се превръщам
в начало на моето пътуване
и в неговата цел.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mts 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.