19.

Когато заживея в материята,
аз веднага се превръщам
в собственото си опело и погребение.
Когато заживея в Духа,
аз веднага се превръщам
в начало на моето пътуване
и в неговата цел.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013